Wojtek Wawszczyk

hello@wojwaw.com

 

Jestem twórcą.
Reżyseruję filmy i reklamy. 
Piszę scenariusze.
Tworzę komiksy.
Czasem animuję.